Maalaisarkkitehtuurikeskus

Maaseutuarkkitehtuurin keskuksen tavoitteena on esitellä erilaisten toimintojen kautta Viron arvokkaita maaseuturakennuksia ja maisemia. Keskuksessa tutkitaan maaseutuarkkitehtuuria, järjestetään koulutuksia ja neuvotaan vanhojen rakennusten omistajia.

Tieteellisen toiminnan päällimmäisenä kohteena on koko maailman maaseutuarkkitehtuurissa ainutlaatuisten riihirakennusten kartoittaminen ja kuvaaminen. Emme keskity pelkästään yksittäisiin rakennuksiin, vaan perinteisen kylämaiseman ylläpitämiseen ehjänä kokonaisuutena, tarkastelemme ihmisten toiminnan tai toimettomuuden aiheuttamia muutoksia. Tällä tavalla paikallisen rakennustaiteen erikoispiirteistä syntyvä kuva tukee osaltaan virolaisen kylämaiseman monipuolisuuden ja alueellisen omaperäisyyden säilyttämistä. Tieteellisen toiminnan tärkeänä osana myöskin ulkoilmamuseoon vastaisuudessa pysytettävien rakennusten tieteellinen tutkiminen ja niistä kerättyjen tietojen välittäminen. Välillä on tarvetta museoon jo aikaisemmin haettujen rakennusten tutkimiseen – jotta voisimme paremmin ymmärtää sen entisten asukkaiden elämänmenoa, erilaisiin päätöksiin johtaneita seikkoja sekä muita heidän elämänsä yksityiskohtia.

Käsittelemme koulutuksissa, tiedotuspäivillä ja konferensseissa erilaisia entisöintiin liittyviä aiheita, esittelemme perinteisiä rakennusmateriaaleja ja –menetelmiä sekä niiden soveltamista nykyaikaisiin vaatimuksiin. Jo perinteeksi muodostuneissa Vanhan maalaistalon päivillä on talonomistajillakin tilaisuus käytännössä hankittujen kokemusten jakamiseen. Keskuksen asiantuntijat antavat maalaistalojen omistajille yksityiskohtaisia neuvoja.

Lisätietoja: englanniksi, venäjäksi.