Konservointi- ja digitointikeskus Kanut

Konservointi- ja digitointikeskus Kanut on – kuten sen nimikin sanoo – konservoinnin, entisöinnin ja digitoinnin pätevyyskeskus.

Olemme keskittyneet kulttuuriperinnön kannalta arvokkaisiin esineisiin ja tarjoamme niihin liittyen erilaisia palveluita ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksityishenkilöille, museoille ja muille muistitietotutkimuksia järjestäville tahoille sekä yrityksille:

  • teemme konservointi- ja entisöintitöitä;
  • tutkimme esineiden vaurioiden syitä ja määrittelemme esineiden kunnon;
  • kehitämme erilaisia konservointimenetelmiä;
  • digitoimme arvoesineitä, mm. reprojen valmistamiseen;
  • annamme asiantuntijalausuntoja ja arvioita;
  • järjestämme tiedotuspäiviä ja konferensseja;
  • laadimme konservoijien ammattinormeja ja järjestämme konservoijien tutkintotöitä;
  • laadimme kulttuuriperinnön suojelukohteisiin liittyviä erityisehtoja ja suoritamme suojelukohteiden valvontaa;
  • julkaisemme alan lehteä „Renovatum Anno…” ja muuta alaa käsittelevää aineistoa.

Toimialat, joiden puitteissa konsultoimme ja teemme konservointi- ja entisöintitöitä ovat: taulut ja moniväriset esineet, kalusteet ja puu, metalli, paperi, tekstiili, niteet ja nahka, keramiikka, lasi ja kivi.