Vähemusrahvuste keelepäev

  • Tavapilet: 9€

    Sooduspilet: 6€

    Perepilet: 18€

2. september 2017, kell 13

Emakeel on üks rahvusliku identiteedi tähtsamaid osasid. Seejuures, mida rohkem võõrkeeli me oskame, seda erinevamate inimestega saame suhelda ja seda avaram on meie maailmapilt.

Erinevate rahvuste esindajad räägivad oma keele tekkimisest, selle arengust ja kohaliku – eesti keele – mõjust. Üritusest osavõtjad kuulevad erinevate keelte kõla ja saavad õppida uusi võõrkeelseid sõnu. 

 

13.00 Sissejuhatus

13.20 Ettekanne slaavi keeltest, keelt mõjutavatest faktoritest ja vanausuliste murdest.

14.20 Ettekanne soome-ugri keeltest ja nende valdajatest Eesti riigis. Põhjalikumalt kõneletakse udmurdi keelest.

15.00 Ettekanne rumeenia keelest ja moldova dialektist.

 

15.30 Praktiline õpituba

Proovime erinevaid keeli ära tunda ja lihtsamaid sõnu õppida.

Kuulame, kuidas kõlavad laulud ja luuletused erinevates keeltes. Otsime keelelisi sarnasusi ja arutleme selle üle, kui palju on eesti keel siinsete vähemusrahvuste keel mõjutanud ja vastupidi.

Loome oma emakeeles luuletuse ja kanname selle ette.

 

Üritus toimub setu talu laudas.