Teemapäev „Nõukogudeaegne toidukultuur“

  • Veebiülekande pilet 5 €

17. aprill 2021, algusega kell 12 veebiülekande vahendusel

Eesti Vabaõhumuuseum kutsub osa saama nõukogude aja argielu tutvustavast loengusarjast, mis avab tolleaegse maainimese töid, eluolu ja maailmavaadet.

Loengusari teeb sissejuhatuse nõukogude argielu kajastamisele ja nelja korteriga kolhoosimaja avamisele Eesti Vabaõhumuuseumis.

 

Veebiloengul räägivad Anu Kannike ja Ester Bardone nõukogudeaegset toidukultuurist eelkõige tavatarbija vaatepunktist.

 

Anu Kannike on Eesti Rahva Muuseumi vanemteadur, Ester Bardone Tartu Ülikooli etnoloogia lektor. Nad on uurinud Eesti toidukultuuri ajalugu ja moderniseerumist, sealhulgas nõukogude aja koduseid toidupraktikaid ja -mälestusi.  

Loengul tutvustavad nad 1940.-1980. aastate toidukultuuri iseärasusi ja erinevatel kümnenditel toimunud muutusi koduse argielu ja tavainimese vaatepunktist. Kuidas perekonnad defitsiidimajanduse tingimustes nii linnas kui maal toitu kasvatasid, hankisid ja varusid? Millist rolli mängisid peres edasi antud tavad ja oskused, millist aga tutvused ja sidemed? Millised olid naiste ja millised meeste ülesanded toidu hankimisel ja valmistamisel? Millised nägid välja köögid ja köögitarbed? Kuidas söödi argi- ja kuidas pidupäeval?  

 

Veebivaatamise pilet 5 € on müügil Fientas

 

Järgmised loengupäevad ja teemad:

*15. mai „Nõukogude laps“ (lektorid Helena Grauberg ja Veronika Varik)

 

Loengusarja toetab: