Teemapäev „Nõukogude aja mees“

  • Veebiülekande pilet 5 €

    Loengusarja seeriapilet 25€

Laupäeval, 20. märtsil kell 12.00 veebiülekande vahendusel

Nõukogude argielu tutvustava loengusarja teine loeng keskendub Eesti mehe elule nõukogude ajal. Missugused olid elus läbilöömiseks vajalikud isikuomadused ja tööoskused, millest tunti rõõmu ja mida kardeti – kõik see tuleb käsitlemisele läbi kahe mehe, ajaloolase ning endise majanditöötaja uurimuste ja elukogemuse.

 

12.00 Urmas Lepik „Nõukogude mehe töö ühismajandites“

Nõmme Vanameeste Klubi esindaja Urmas Lepik räägib 1950. aastate eluolust sovhoosis ja sellestki, milliseid töid tuli ühismajandis teha ning missugused olid vaba aja veetmise võimalused. Läbi meeste töö, hobide ja väärtushinanangute avab lektor 1970. aastate maamehe identiteeti ning tollase  kolhoosielu eri tahke.

 

13.00 Toomas Hiio „Nõukogude armee ja sundajateenistus“

Ajaloolane Toomas Hiio räägib kohustuslikust ajateenistusest Nõukogude armees ja sundajateenistuse mõttest sõjavägede komplekteerimisel üldisemalt. Lektor kirjeldab Nõukogude sõjaväes teeninud Eesti meeste mälestustele ja teistele materjalidele tuginedes sõdurielu siinpool omaaegset raudset eesriiet.

 

Veebiülekande pilet on hinnaga 5 € müügil Fientas. 

Võimalik on osta ka loengusarja ühispilet kõigile loengupäevadele hinnaga 25 €.

 

Järgmised loengupäevad ja teemad:

3. aprillil „Nõukogude naine“ (Age-Li Liivak ja Fideelia-Signe Roots)

17. aprillil „Nõukogudeaegne toidukultuur" (lektorid Anu Kannike ja Ester Bardone)

15. mail „Nõukogude laps“ (lektorid Helena Grauberg ja Veronika Varik)

 

Loengusari teeb sissejuhatuse nõukogude aja argielu kajastamisele ja nelja korteriga kolhoosimaja avamisele Eesti Vabaõhumuuseumis. Kortermaja ületoomise kohta saab lähemalt lugeda siit.

 

Loengusarja toetab Eesti Kultuurkapital.