SETU TALU JA PEIPSIVENE MAJA AVAMISPIDU

  • Tavapilet 7€

    Sooduspilet 3,5€

    Perepilet 14€

23. mai 2015

23. mail avanevad külastajatele kahe uue majapidamise – setu Vanatalo ja peipsivene vanausulise Petšonkini maja uksed. Koos kogukondadega peetakse maha uhke pidu, kus saab näha ja õppida nende rahvakildude tantse, kuulda ja kaasa laulda laule, tutvuda käsitöö ja rahvusliku köögiga. Toimuvad loengud setude ja vanausuliste kultuurist ning ekskursioonid uutesse hoonetesse.

 

Laval

14.00 setu ja peipsivene külastuskeskuse avamine. Ava- ja tänusõnad.

14.40 esinevad setu kooride ühendatud jõud

15.30 esineb folklooriansambel Suprjadki

17.00-18.15 ansambel Zetode kontsert

 

Setu laudas

14.45 näituse „Pits ja pits. Setu ja peipsivene mustrite maailm“ avamine setu laudas

15.15 sissejuhatav loeng setu kultuurist, Ahto Raudoja (Seto Instituut)

16.00 sissejuhatav loeng peipsivene kultuurist, Irina Külmoja (Tartu Ülikool)

 

Ekskursioonid peipsivene majas (20 minutit)

14.00 ja 15.30 „Peipsivenelaste eluolust Petšonkini maja näitel“ (eesti keeles)

14.45 „Peipsivenelaste eluolust Petšonkini maja näitel“ (vene keeles)

16.15 ekskursioon peipsivene maja kuraatori Merike Langiga „Kuidas peipsivene maja muuseumisse jõudis: valikutest, ületoomisest ja ekspositsiooni loomisest“

 

Ekskursioonid setu talus (25 minutit)

14.30 ja 15.15 „Setude eluolust Vanatalo näitel“ (eesti keeles)

16.00 „Setude eluolust Vanatalo näitel“ (vene keeles)

17.00 ekskursioon kuraator Elvi Nassariga „Kuidas setu maja muuseumisse jõudis: valikutest, ületoomisest ja ekspositsiooni loomisest“

 

Setu aida taga kogukonna kokkusaamiskoht

14-18.00 saab keha kinnitada, jalga puhata, imetleda käsitööd ja ise peo püsti panna.

Igaüks võib pilliloo üles võtta, laulu lahti lüüa ja jalga keerutada.

15.00 setu tantsude õpituba

 

14-18 Setu talu ja peipsivene maja uksed on külastajatele avatud!