Seto mihklipäiv

  • Tavapilet 6€

    Sooduspilet 4€

    Perepilet 12€

10. oktoober 2015, kell 12

Üritusele eelneb avalik palvus setu talu seenises algusega kell 11.

Üheskoos lauldes ja tantsides ehk kuljatades tähistasid setod mihklipäival põllutööde ja karjaskäimise lõppu. Ehtsal seto mihklipäiva praasnikul peetakse palvus, millele järgneb lõbus kirmask seto Vanatalos.

Saab maitsta seto sööki ja jooki, kuulata ja laulda leelolaulu ning näha kargust. Mats Õun näitab, kuidas valmib setu keraamika. Toimub väike käsitöölaat.