Loeng „Nõukogude põllumajandus ja kolhoosnik“

  • Tavapilet 8 €

    Loengusarja seeriapilet 25€

    Veebiülekande pilet 5 €

12. detsember 2020, kell 12 Kolu kõrtsis

Nüüd võimalik vaadata ka veebiülekannet!

Eesti Vabaõhumuuseum kutsub nõukogude aja argielu tutvustavatesse loengutesse, mis avavad tolleaegse maainimese argikultuuri olemust – tema töid, eluolu ja maailmavaadet. 

Loengusari teeb sissejuhatuse nõukogude aja argielu kajastamisele ja nelja korteriga kolhoosimaja avamisele Eesti Vabaõhumuuseumis. Kortermaja ületoomise kohta saab lähemalt lugeda siit.

 

Lisainfo giididele siin. 

 

Esimesel loengupäeval avavad endine Eesti Põllumajandusmuuseumi vanemteadur Ellen Pärn ja Eesti Rahva Muuseumi teadur Indrek Jääts ettekannetega nõukogude põllumajanduse ja kolhooside teemat.

 

12.00 Ellen Pärn „Põllumajanduse kulgemine nõukogudeaegses Eestis”

Agronoomiaharidusega Ellen Pärn avab põllumajanduslike ettevõtete – kolhooside ja sovhooside – loomise protsessi ja eripära. Kogu majandamine allutati plaanimajandusele, oluliseks muudatuseks oli kolhoosides üleminek normipäevade naturaaltasult rahalisele töötasule. Põllukultuuride saagikusele ja loomade produktiivsusele kehtestati kasvueesmärgid, teatud töid mehhaniseeriti ning Eesti põllumajandusnäitajad kujunesid Nõukogude Liidu parimateks.

 

13.00 Indrek Jääts "Eesti maaelu muutumine kolhoosiajal"

Etnoloog Indrek Jääts räägib kolhoosidest ja kolhoosnikest Järvamaa Oisu piirkonna näitel. Ta vaatab, kuidas toimis kolhoos kui majanduslik tervik ning arutleb, millised tegurid tingisid ühismajandi edukuse või allakäigu. Kuidas pandi kolhoosnik ühise asja eest pingutama? Millist rolli mängis kolhoosniku ja kolhoosi elus individuaalmajapidamine? Kuidas muutusid kolhoosiajal maainimeste elulaad ja Eesti maastikud? 

 

Ettekannetele järgneb ringkäik setu Vanatalo eluruumides, sealsest eluolust nõukogude ajal räägib vabaõhumuuseumi teadur Elvi Nassar.

 

Kuidas osaleda?

Loengupäeval osalemiseks on kaks võimalust:
 
1) Laupäeval kell 12 Kolu kõrtsi avaras talliruumis. Ettekannetele järgneb ringkäik setu Vanatalo eluruumides, et tutvuda sealse eluoluga nõukogude ajal. NB! Mask ette! 
 
Pilet hinnaga 8 € on müügil siin. 
 
2) Laupäeval kell 12 otseülekandena veebi vahendusel. Osa saab Ellen Pärna ja Indrek Jäätsi ettekannetest, kuid paraku mitte Vanatalo ekskursioonist. 
 
Pilet hinnaga 5 € on müügil siin. 
 
Veebipileti ostnutele saadame ülekande lingi Fientas märgitud e-posti aadressile. Ülekande lingi saadame ka kõigile, kes on juba soetanud loengusarja seeriapileti või plaanivad seda teha. 
 
Otseülekande pileti ostnutele on tagatud ka salvestuse vaatamise võimalus. Kes soovib, saab aga alates esmaspäevast osta vaid salvestuse vaatamise võimaluse (5 €). 
 

 

Võimalik on soetada ka loengusarja ühispilet kõigile loengupäevadele hinnaga 25 €. Ühispileteid on müügil piiratud koguses! 

 

 

Järgmised loengupäevad ja teemad:

9. jaanuaril „Nõukogudeaegne toidukultuur“ (lektorid Anu Kannike ja Ester Bardone)

13. veebruaril „Nõukogude mees“  (lektorid Toomas Hiio ja Nõmme Vanameeste klubi esindajad)

13. märtsil „Nõukogude naine“ (lektorid Fideelia-Signe Roots ja Mark Soosaar)

10. aprillil „Nõukogude laps“ (lektorid Helena Grauberg ja Veronika Varik)

 

 

Loengusarja toetab Eesti Kultuurkapital.

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

 

Tähelepanu!

Üritusele ei ole lubatud külastajad, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused). Hoiame ennast ja teisi!

 

Külastajatel palume:

  • Kanda siseruumides maski! Vajadusel saab maski osta muuseumi kassast.
  • Hoida teiste osalejatega vahet.
  • Laadida alla HOIA rakendus ja lülitada Bluetooth sisse.
  • Haigena või ennast kehvasti tundes jääda koju.