Kultuuriväärtuste konserveerimine ja digimine 35 - aastases Kanutis - veebikonverents

1. detsember 2021 

Teabepäevast saab osa veebis - siinsel lingil.

 

Päevakava: 

Kell 11.00-13.00

Sissejuhatus teabepäeva. – Tanel Veeremaa

Kanut 35 a pildis. – Heige Peets

Digimise areng Kanutis. – Martin Sermat

Kanut muuseumide ja Muinsuskaitseameti aastaauhinna konkursidel. – Heige Peets, Grete Nilp

Suuremõõtmelistest konserveerimistöödest pabermaterjaliga. – Grete Ots, Tea Šumanov

Kell 13.00 Vaheaeg

Kell 13.45-16.00

"Tule mängi, kui julged!" Tallinna linna 14. lastesõim ja lasteaed nr 3, makett aastast 1949. – Jolana Laidma

Plastikust nuku konserveerimine. – Aire Aksiim

Lõpp hea, kõik hea – maalide konserveerimisest Kanutis. – Marika Mängel, Üüve Vahur 

Kes sa oled, konservaator. – Kalev Uustalu

Videointervjuud Kanuti töötajatega. – Jolana Laidma, Jaak Rand