Ekskursioon - Uudismaade tegemine Tallinna külje alla. Õismäe asunduse rajamine

  • Ekskursiooni pilet: 12 €

18. august 2021 kell 17

1930ndate alguses valitsenud elamispinna puudus ajas Tallinna linna otsima võimalusi linnalähedaste seni liigniiskuse tõttu harimata maade kasutuselevõtuks. Üks mitmest säärasest maatükist, kus kasvasid vaid äbarikud sookased ja männikõverikud, asus liigniiskes Haabersti mõisa maadel paiknenud Õismäe rabas, mida tänapäeval tunneme osana Kakumäest. Teeme jalutuskäigu nii Kakumäel kui ka Eesti Vabaõhumuuseumis ja otsime jälgi vanadest asunduskruntidest. Vaatame koos näitust „Tallinlased Õismäe raba asustamas“.

Ekskursiooni viib läbi Elo Lutsepp.

 

Jalutuskäigu algus on Eesti Vabaõhumuuseumi Tehasemaja õuesõppepaviljonis. 

Ekskursioon kestab 2-2,5h.

 

Selleks, et meie kõigi külastuselamus oleks võimalikult turvaline, tuleb alates 9.08 esitada kassas tõend vaktsineerimiskuuri läbimise, COVID-19 läbipõdemise või koroonatesti negatiivse tulemuse kohta.  

Tõendit saab esitada nii nutiseadmes kui väljaprindituna. Kassapidaja võib küsida lisaks isikut tõendavat dokumenti. Tõendit ei pea esitama alla 18 aastased külastajad. Kohapeal testimist ei teostata.  

Hoolime üksteise tervisest!