Eesti Vabariigi sünnipäev

  • Tavapilet 8 €

    Sooduspilet 6 €

    Perepilet 16 €

24. veebruar 2019 kell 12 -15

Kodanik on riik. 

 

24. veebruaril tähistame Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva. Vabadust ei tohi pidada iseenesestmõistetavaks ning selle kestmajäämiseks peame kõik oma panuse andma. 

Eestis on mitmeid organisatsioone, kes igapäevaselt tegutsevad tugevama riigi nimel aateliste kodanike kasvatamisega. Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva puhul tuleb osa neist pika ajalooga ühendustest kokku, et tutvustada oma tegevust ning anda külastajatele kaasa oskusi ning teadmisi, kuidas hädaolukordades toime tulla. 

 

Kell 12.00-15.00

Kaitseväe Staabi- ja sidepataljon muuseumi peaväravas

Eesti Vabaõhumuuseumisse tulevad Kaitseväe Staabi- ja sidepataljoni kaitseväelased oma tegevust ja varustust tutvustama kahe soomustransportööriga.

Kaitseväe Staabi- ja sidepataljon asutati 21. novembril 1918 ja taasasutati 29. oktoobril 1993. Staabi- ja sidepataljoni ülesanne rahutingimustes on tagada üleriigiliselt Kaitseväe peastaabi, väeosade ja Kaitseliidu vaheline side ning oma alluvusse kuuluvate sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine. Sõja ajal tagab pataljon võitlevate üksuste ja peastaabi vahelise side.

 

 

Kell 12.00-14.00

Eesti Skautide Ühing Kolu kõrtsi juures

Skautide eestvedamisel saab mängida maastikumängu, mille käigus pannakse proovile osalejate nutikus ja koostööoskus. Matka lõpetab traditsiooniline skaudimaius.

Skautide liikumine jõudis Eestisse esmakordselt juba 1912. aastal ning 4 aastat hiljem laienes tegevus üle Eesti. Kuigi 1940. aastal skautlus Eesti pinnal keelustati, säilis organisatsiooni järjepidevus eksiilis. Eesti Skautide Ühing taasloodi kodumaal 1995. aastal.

Eesti Skautide Ühingu eesmärgiks on luua Eestis elavatele noortele mitmekesine keskkond, mis annab julguse end proovile panna, leida üles oma tugevused ja sirguda aktiivseteks, hästi toimetulevateks ja erinevustesse sallivalt suhtuvateks kogukonna liikmeteks.

 

Kell 12.00-14.00

Naiskodukaitse Kuie koolis

Naiskodukaitsjad õpetavad Kuie koolis, kuidas abivajajaid elustada, haava siduda ning rindemeestele suppi keeta.

Esimesed naiskodukaitse jaoskonnad loodi Eestis 1924. aastal Soome eeskujul. Selle eesmärgiks oli ja on tänaseni rahva kaitsetahte kasvatamine, naiste ühiskondliku aktiivsuse ja rahva turvalisuse suurendamine. 1940. aastal likvideeritud organisatsioon taasloodi 1992. aastal ning hetkel kuulub sinna 2500 naist.

 

Kell 14.00

Taaslavastus „1948. Vabadusvõitlus võõra võimu all“ Sassi-Jaani talu õuel. Taaslavastuses rullub lahti pilt metsavendade ja nõukogude võimuorganite kokkupõrkest.  

Taaslavastust korraldab sõjaajalooselts Front Line. 

Taaslavastusele järgneb ajalooliste sõjaväevormide ning relvade tutvustamine Kolu kõrtsis.

 

Lisaks on kell 10-17 avatud ja pühadelainel Härjapea, Sepa ja setu talu, peipsivene maja ning Lau külapood.

 

Fotonäitus Sassi-Jaani talus

24.02-2.03

Eesti iseseisvuse sünd.

Fotograaf Victor Madres koostöös Sõjaajaloolise Klubiga Front Line

Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud fotonäitus, kus eksponeeritakse Eesti Vabadussõja taaslavastuste käigus pildistatud inimesi ja stseene.

 

 

Üritus toimub koostöös Naiskodukaitse Harju ringkonna, Kaitseväe Staabi-ja sidepataljoni, Eesti Skautide Ühingu ja sõjaajalooklubiga Front Line.