Rahvakunstiansambli Leigarid kontsert

  • Muuseumi tavapilet

25. mai - 1. september 2019

Laupäeviti ja pühapäeviti kell 11 Sassi-Jaani talu õuel. 

 

Elava muusika saatel sünnib pärimuslikest tantsudest, lauludest, mängudest ja pillimuusikast iga kord veidi erinev pidu. Leigarid kannavad esinemistel Eesti erinevaist paigust pärit ja eri ajastute moodi peegeldavaid ehedaid rahvarõivad. Alati võetakse ette ka mõni selline mäng ja tants, mida saavad soovi korral kaasa teha ka pealtvaatajad. Mänge mängitakse päriselt ja endisaegsete oskajate eeskujul lauldakse ikka oma häälega

Leigarid esinevad Eesti Vabaõhumuuseumis alates 1969. aasta suvest igal laupäeval ja pühapäeval. Esialgu vaid välisturistidele suunatud kontserdid olidki toonase Tallinna Puhkeparkide Direktsiooni juurde rahvakunstiansambli asutamise põhjus. Eesti taasiseseisvumisega senine katusasutus lagunes, kuid vajadus Eestimaa külalistele ja aina enam ka oma rahvale kohalikke varasemaid tavasid tutvustada jäi alles.

Nii jätkusid korralised esinemised raskuste kiuste ka uutes oludes ning kujunesid traditsiooniks, mis nüüdseks toimib iga ilma ja riigikorra ajal. Üles on kasvanud juba mitu põlve uusi tegijaid ning järeltulijate õpetamine on saanud pealtvaatajate rõõmustamise kõrval oluliseks osaks Leigarite programmidest.

Kontserdile on oodatud kõik muuseumikülastajad