„Mööbel tuli külla“

  • Sissepääs muuseumi piletiga

15. mai - 28. september 2019

Pulga talu rehe all 

 

Näitus avab seni varjus püsinud peatüki Eesti mööbliajaloost. Eksponeeritud on rahvusvaheliste kunstistiilide mõjutused, mis 19. - 20. sajandi vahetuse talumööblis avalduvad ning talurahva ilumeel, käsitöö- ja jäljendusoskus.