Tekstiilipäev

  • Osalustasu 5 €

23. märts 2017 kell 14, Setu talu laudas

Kavas:

Kirikutekstiilid – Mareju Raabe
Õrnad tekstiilid – Liili Aasma
Peenemad tekstiilesemed – Ruth Paas

Võta kaasa oma armas tekstiilese, mille säilitamise või hooldamise asjus soovid nõu küsida. Vaatame nii meie kogudes olevaid tekstiilesemeid kui ka teie kaasatoodud esemeid ja arutame murekohtade üle, mis võivad erinevate kahjustajate tõttu tabada nii vanu kui ka uusi tekstiile. 

Õrnemad tekstiilid - nt siidrätid, kirikurätid. Jagame kogemusi, mis juhtub, kui ese annab värvi, kui teksiil on kokku lapatud kujul aastaid õhutumatuna sahtlipõhjas, mis juhtub pikaajalise kandmise käigus.
Millised on erinevad lähenemised väärtuslikule tekstiilesemele: kas konserveerida või parandada? See sõltub, kas ese on muuseumikogus või koduses kastutuses. On ta niisuguses seisus, et sobib kaunilt raamistatuna ja klaasitatuna eksponeerimiseks või on see vaip, mida peab lihtsalt pisut toestama, et see jälle seinale riputada? Erinevad lähenemised ja põhimõtted, „trendid“ tänases päevas ja võimalikud delikaatsed lahendused – see ongi meie konservaatorite igapäevatöö osa nõustamisel.

Eesti kirikutekstiilid 
Juttu tuleb nii ajaloolistest kui ka tänapäevastest eesti kirikutekstiilidest. Kirikutes on kasutusel mitmesugseid erinevaid tekstiilesemeid – katetega on ehitud altar ja kantsel, põrandat katavad vaibad, erilisse rõivastusse on riietatud vaimulikud. Räägime suursugustest tikanditest ja materjalidest, põnevatest esemetest, kirikutekstiilide tegijatest ja tekstiilide kasutusviisidest.
Marju Raabe on eesti kirikutekstiilide uurimisega tegelenud 1999. aastast. Ta on kirjutanud artikleid ja pidanud loenguid nii kirikutekstiilide ajaloost kui ka nende hoidmisest ja hooldamisest.

Teemapäeva orienteeruv lõpp on kell 17.00. 

Setu talu asub muuseumi tagumises otsas, nii et varu vähemalt 10 minutit aega kassast reipa sammuga astumiseks.

Vajalik on eelnev registreerumine SIIN!

Osalustasu 10 eurot on võimalik tasuda muuseumi kassas.

Muuseumis toimuvad maaarhitektuuri keskuse korraldatud teemapäevad ja teabepäevad on kõikide muuseumide töötajatele ja Muinsuskaitseameti töötajatele tasuta. Märgi palun registreerumisel kommentaaride lahtrisse asutuse nimi!


Lisainfo: 
Liili Aasma, liili@evm.ee
Aune Mark, aune.mark@evm.ee