Teaduspäev

27. novembril 2015 kell 11, Setu talu laudas

Traditsioonilisel Teaduspäeval esitavad muuseumi töötajad kokkuvõtteid oma selleaastase uurimistöö tulemustest. Alates eelmisest aastast on ettekannete temaatika tublisti avardunud tänu meie sihtasutusega liitunud Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskuse Kanut restauraatoritele-konsevaatoritele.

 

Seekordsed esinejad tutvustavad huvilistele väga laia teemaderingi, mis hõlmab nii meie põlise uurimisala – taluarhitektuuri erinevaid aspekte (H. Pärdi ja K. Kallastu), kui ka nukkude konserveerimist (H. Lennuk), ühe 1930. aastail Setumaal tegutsenud käsitöö- ja ehituskooli lugu (E. Nassar), suure maali konserveerimist ja vedamist ühes kohast teise (V. Vissel), katkiste esemete kokkuliimimist (J. Laidma) ja ühe paikkonna elu kajastumist vanadel fotodel (H. Talving).

 

Kava

Algus 11.00

Eesti suurtalude hoonestus 1929. aasta põllumajandusloenduse andmeil – Heiki Pärdi

Uinuvad silmad. Nukkude konserveerimine – Helen Lennuk

Saaremaal vanad tõrvaahjud. Uurimine ja inventeerimine – Karl Kallastu

Suuremõõtmelise maali konserveerimine ja transport. Paide kiriku näide – Viljar Vissel

13.00-13.30 Kohvipaus

Setumaa „kausitreialite“ ja ehitusmeistrite kool Võmmorskis 1935-1940 – Elvi Nassar

Purunenud maailm. Katkiste esemete konserveerimine ja liimide kasutamine – Jolana Laidma

Ühe näituse lugu. Vanad fotod elust Kanepi kihelkonnas – Hanno Talving

UNICA (pärgamentide digiteerimine) kui ühe projekti lisaväärtus ja dokumenteerimise vajalikkusest - Mari Siiner, Martin Sermat

Ajakirja "Renovatum Anno" 2015 esitlus

Orienteeruv lõpp 16.00

 

Palume eelnevalt registreeruda siin.

 

* Pildil eelmine Teaduspäev 28. novembril 2014, Setu talu laudas. Foto: Elo Lutsepp