Aiapäev

Aiapäev
17.märts 2018 kell 11.00, Kolu kõrts

Sisse toodud ja püsima jäänud!

Tiiu Annuk räägib taimedega sissetoodud haigustest ja kahjuritest.
Tiiu Kull räägib invasiivsetest võõrliikidest (taimedest) ja aianduse võimalikkusest kohalike liikide abil.

Tiiu Annuk on Scandagra Eesti nõustaja-agronoom. Ettekande teema “Ohtlikud kahjustajad meie looduses” On lõpetanud Räpina Sovhoostehnikumi ja Eesti Põllumajandusülikooli aianduse erialal. Omab loodusteaduse magistrikraadi entomoloogias. Putukad on ka tema erihuvi. Igapäevaselt tegeleb taimekasvatus- ja taimekaitsealaste täiendkoolituste läbiviimisega, on koostanud neil teemadel raamatud, brožüüre ja voldikuid, kirjutab erialaseid artikleid ning taimekasvatusjooajal ülevaateid põldudel toimuvast.

Tiiu Kull on Eesti Maaülikooli professor. Räägib teemadel „Kodumaised kaunitarid ja võõrad sissetrügijad taimeriigis“. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli botaanikuna. Praegu töötab Eesti Maaülikoolis õppejõu ning elurikkuse ja loodusturismi õppetooli juhina. Peab ülikoolis loenguid bioloogilise mitmekesisuse, õistaimede taksonoomia ja kaitsealuste taimede teemadel. Lemmik uurimisteemaks on ohustatud taimeliikide bioloogia, iseäranis orhideede oma. On Eesti Orhideekaitseklubi asepresident.

Registreeruda saab SIIN!

Lisainfo:
Aune Mark
523 8397
aune.mark@evm.ee

Anneli Banner
65 49 125
Anneli@evm.ee