Suitsutare

SUITSUTARE 7

Seekordne artiklikogumik keskendub setude ja Peipsi ääres elavate vene vanausuliste kultuurile.

Antakse ülevaade uute eksponaathoonete – Setumaalt pärit Vanatalo ja peipsivene kaluri elamise pikast teekonnast muuseumisse, käsitletakse vanausuliste usu- ja argikombeid ning nende elu ja saatust Eestis. Kõne alla tuleb vene külaarhitektuuri eripära ja areng Peipsiveeres, võrreldakse setu ja peipsivene aiandust ning avaldatakse väga põhjalik uurimus setu vanemast toidust. Kogumik on varustatud põhjalike ingliskeelsete resümeedega ja rikkaliku põneva pildimaterjaliga. „Suitsutare 7“ on suunatud laiale kultuuri- ja pärandihuviliste ringile.

 

 

 

SUITSUTARE 6

Seekordne artiklikogumik on pühendatud kooliteemadele. Käsitletakse Eesti külakoolimajade arhitektuuri ja sisustust, ministeeriumikoolide ajajärku Eestis, kooliaianduse küsimusi. Eraldi ülevaade antakse vabaõhumuuseumi Kuie koolimaja ajaloost ja seal võrsunud muuseumihariduse kogemustest. Kogumik ilmus 2012. a.

SUITSUTARE 5

Selles artiklikogumikus keskendutakse põhiliselt sõjaeelse Eesti Vabariigi ajale. Käsitletakse selle perioodi kodukultuuri arengut, rahvuslipu propageerimist ja asundustegevust. Eraldi ülevaade antakse muuseumi uuest eksponaathoonest, 1930. aastate lõppu kujutava Härjapea talu elamust ja seal elanud inimestest. Kogumik ilmus 2010. a.

SUITSUTARE 4

Muuseumi 50. juubelil ilmunud kogumikus antakse ülevaade vabaõhumuuseumi poolt seni tehtust ning uustest tegevuskavadest ning arhitekt Karl Tihase osast muuseumi asutamisloos. Käsitletakse Eesti talumaja arengut rehemajast nn häärberini ning eesti sõjajärgsete põllumajandusnäituste ajalugu. Ekspositsiooni kujundamisega seonduvad artiklid Muhu taluaiandusest ja 1949. a küüditatute varade nimekirjadest ajalooallikana. Kogumik ilmus 2007. a.

SUITSUTARE 3

„Suitsutare 3“ toob lugeja ette vabaõhumuuseumi teadurite artiklid Eesti maastikupildist kaduvatest moonamajadest, linna- ja aguliarhitektuuri seostest ning sõjaeelsest maanoorte liikumisest. Uudsena esitatakse muuseumi eksponaathoonete – Sassi-Jaani talu ja Lau külapoe – ajalugu nende kunagiste elanike elu ja töö kaudu. Kogumik ilmus 2002. a.

SUITSUTARE 2

Eesti Vabaõhumuuseumi uurimuste kogumikus „Suitsutare 2“ jõuavad lugejani seni avaldamata artiklid tänapäevaks hävinud või ümberehitatud hoonetest – vallamajadest ja magasiaitadest, tõrva- ja lubjaahjudest ning pritsikuuridest. Käsitlemist leiavad ka muutused Muhu rehemajades ning Rebala, Parasmäe ja Vandjala külade ajalugu. Kogumik on ilmunud 2000. a.