Eesti Vabaõhumuuseumi toimetised

Eesti Vabaõhumuuseumi Toimetised 6 

Soomaa. Suurem kui suurvesi: kohanemine ja toimetulek. 2018 (ingliskeelsete kokkuvõtetega)
ISBN 9978-9949-9825-2-3

Eesti Vabaõhumuuseumi Toimetiste sari on 2018. aastal saanud  kümneaastaseks. Seekordne kuues köide murrab traditsiooni: algselt taluehituspärandile pühendatud, erineb juubeliaasta Toimetised oma kaugusega arhitektuurist ja lähedusega inimesele ja maastikule. Toimetiste pealkirja algimpulsiks said Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskuse 2017. aasta suvised välitööd Soomaa rahvuspargis. Välitööde eesmärgiks oli rahvuspargi uueks kaitsekorralduskavaks taluarhitektuuri inventeerimine ja Eesti Rahvaluule Arhiivile kohapärimuse kogumine. Minevikust võrsunud kohapärimuse või suurvee-teemade kõrval leidsid uurijad end ka tutvumas kohalikul kogukonnal südamel olevate praktilise iseloomuga probleemidega. Kohatud inimesed ja räägitud jutud saidki käesoleva kogumiku algimpulsiks. Kui rahvuspargi aladel jäädvustatud taluarhitektuur on esindatud kogumikus fotodena, siis sisuloomeks andsime sõna Soomaaga lähedalt seotud inimestele: elanikele, külaskäijatele, teoreetikutele ja koduloouurijale. Autorid analüüsivad külaelu hääbumist, kohaliku omavalitsuse planeerimisstrateegiaid, pärandmaastikke ja nende hooldamist, rahvuspargi kuvandit ja turismi.
Kogumik panustab Soomaa kui ühe Eesti maapiirkonna arengusse ja toob lugejateni Soomaa vähemtuntud palge.

Liis Serk. Eessõna
Urmas Haud. Mälestusmaa
Heiki Pärdi. Ürgne ühepuupaat - haabjas, lootsik, vene - Soomaal ja mujal Eestis
Rasmus Kask. Paberist Soomaa: ääremaaliste piirkondade planeeringud Eestis
Vivika Veski. Soode taastamine Soomaal
Saara Mildeberg. Soomaa rahvuspark: multifunktsionaalne potentsiaal ja marginaliseeritud perspektiivid 
Dolores Mäekivi. Külaelu dünaamika ja maaelanike suhe loodusega Riisa küla näitel
Ann Viisileht. Välitööd Soomaal: kirjanduslik kogumispäevik
Karl Kallastu. Vikati ehitusest, tarvitamisest ja tulevikust
Tõnis Korts. Elu Soomaal 
Galerii

Eesti Vabaõhumuuseumi toimetised 5

Eesti taluarhitektuur. Püsiv ja muutuv. 2016 (ingliskeelsete resümeedega)
 
Eesti Vabaõhumuuseumi Toimetiste viies köide on pühendatud Eesti maaarhitektuuri põlistamise suurkuju Karl Tihase 100. sünniaastapäevale. Aastal 2014 tähistas Eesti Vabaõhumuuseum seda Eesti Arhitektuurimuuseumis toimunud suurejoonelise näitusega „Eesti taluarhitektuur. Püsiv ja muutuv“ ning teaduskonverentsiga. Enamus käesoleva väljaande artikleid ongi välja kasvanud Tihasele pühendatud konverentsi ettekannetest.
 

Heiki Pärdi. Eessõna

Maret Tamjärv. Karl Tihase (1914–2005). Siberist pärit kirglik Eesti taluarhitektuuri uurija

Heiki Pärdi. Ülevaade Eesti taluhoonestusest 20. sajandi alguses 1929. aasta põllumajandusloenduse andmeil

Tiina Toomet. Eesti taluaianduse tekkimise ajast 19. sajandi lõpus ja sajandivahetusel

Elo Lutsepp. Riigi roll taluarhitektuuri arendamisel 1920–30ndail. Vormiuuendused ja muutused materjalikasutuses

Marju Kõivupuu. Surnute saared elavate maastikul: talu- ja perekalmistu

Sandra Mälk. Arhitekt, palun üks talumaja projekt. Taluehitiste projekte Eesti Arhitektuurimuuseumi kogudes 1920–1940

Mikk Mutso. Ispireeriv vernakulaar ehk innustav isetegemine

Joosep Metslang. Estonian VERNADOC: rahvusvaheline dokumenteerimislaager

Joosep Metslang. Pantelejevi villa: ehitisest endast

Oliver Orro. Mõned mõtted Pantelejevite suvila arhitektuuriajaloolisest ja muinsuskaitselisest kontekstist

Madis Tuuder. Narva-Jõesuu – üks esimesi teadlikult planeeritud kuurorte Läänemere ääres

 
 

Eesti Vabaõhumuuseumi toimetised 4

Maaarhitektuur ja maastik. Kihnu / Rural Architecture and Lanscape. Kihnu. 2015 (ingliskeelsete resümeedega)

Eesti Vabaõhumuuseumi Toimetiste sarja neljandas väljaandes „Maaarhitektuur ja maastik. Kihnu“ keskendume UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja kantud väikesaare – Kihnu – pärandile. Kogumiku lähtepunktiks said saarel läbiviidud välitööd. Tähelepanu all on aga tunduvalt laiem teemadering kui Kihnu traditsiooniline arhitektuur. Loe kogumikku siit.

 

Elo Lutsepp. Eessõna

Marju Kõivupuu. See tuttav ja tundmatu Kihnu kultuuriruum

Rasmus Kask. Eesti Vabaõhumuuseumi välitööd Kihnu saarel 2012. aastal

Rasmus Kask. Taluarhitektuuri väärtused ja miljöö-väärtuslike alade planeerimispraktika Eesti maapiirkondades

Anneli Banner. Ülevaade Kihnu taluaiandusest ja muutustest selles viimastel aastakümnetel

Jaan Sudak. Luupainaja rahvapärased seletusviisid Kihnu saarel

Hanno Talving. Väljavõtteid Kihnu vallavolikogu ja -valitsuse protokollidest 1888–1918

 

 

 

Eesti Vabaõhumuuseumi toimetised 3

Maaarhitektuur ja maastik / Rural architecture and landscape. 2012 (ingliskeelsete resümeedega)

Eesti Vabaõhumuuseumi Toimetiste kolmandast numbrist alates ilmub kogumik (ala)pealkirja all „Maaarhitektuur ja maastik“. Nende avarate üldmõistete alla peaks mahtuma enam-vähem kõik, mida siin on seni avaldatud ja kavatsetakse avaldada ka edaspidi. Ka selle kolmanda numbri artiklid hõlmavad väga laia teemaderingi kooliaedadest ja arheoloogilistest majajäänustest ižmade puitarhitektuuri ja ehituspärandi inventeerimise teoreetiliste küsimusteni. Loe kogumikku siit.

 

Heiki Pärdi. Eessõna

Kadi Karine. Sissevaade Vormsi ehituspärandi ja külade kujunemislukku

Kristiina Tiideberg. Setu traditsiooniline taluarhitektuur ja selle säilivus tänapäeval

Elo Lutsepp. Linnaametnikud sooasunikeks. Tallinna külje alla 1930. aastatel rajatud Õismäe asundus

Rasmus Kask. Taluarhitektuuri inventeerimise teoreetilistest probleemidest

Ain Lavi. Arheoloogia ja Eesti varasemate taluehitiste ajaloo uurimine

Anneli Banner. Kooliaiad taasiseseisvunud Eestis

Ižmakomi puitarhitektuurist Eesti Kunstiakadeemia 2009. aasta soome-ugri õpperetke põhjal

Maa-arhitektuur ja -maastik. Uurimine ja hoidmine. Kultuuriministeeriumi valdkonna arengukava 2011–2015

 

 

 

Eesti Vabaõhumuuseumi toimetised 2

Alevist vallamajani / From borough to community house. 2010 (ingliskeelsete resümeedega)

Eesti Vabaõhumuuseumi toimetiste teine köide sisaldab 2008. aasta teaduspäeva ettekannete põhjal kirjutatud üsna eriilmelisi kirjutisi. Omavahel ühendab neid ainult kaks põhiteemat: maaehitised ja maakultuur. Loe kogumikku siit.

 

Heiki Pärdi. Eessõna

Hanno Talving. Ülevaade Eesti vallamajadest

Heiki Pärdi. Maa ja linna vahepeal

Marju Kõivupuu. Omad ja võõrad koduaias

Elvi Nassar. Setu küla kontrolljoone taga – Lõkova

Elo Lutsepp. Asustuse kujunemine ja ehitustraditsioonide püsimine Peipsiääre vallas. Varnja küla

Kadi Karine. Miljööväärtuslike Virumaa rannakülade Eisma ja Andi väärtuste määratlemine ja kaitse

Joosep Metslang. Palkarhitektuuri taastamisest 2008. aasta uuringute põhjal

 

 

 

Eesti Vabaõhumuuseumi toimetised 1

Maa-arhitektuur ja maastik / Rural architecture and rural landscape. 2008 (ingliskeelsete resümeedega)

2007. aasta mais pidas Eesti Vabaõhumuuseum oma 50. aastapäeva muuhulgas teaduskonverentsiga „Miljööväärtuslikud piirkonnad, nende uurimine, hoidmine ja vahendamine“. Konverents oli hea platvorm tutvustamaks ka Kultuuriministeeriumi valdkonna arengukava „Maa-arhitektuur ja -maastik. Uurimine ja hoidmine 2007–2010“, mille täideviimine usaldati Eesti Vabaõhumuuseumile. Käesolevasse kogumikku on koondatud selle konverentsi ettekanded. Loe kogumikku siit.

 

Merike Lang. Eessõna

Maa-arhitektuur ja -maastik. Uurimine ja hoidmine. Valdkonna arengukava 2007–2010

Elo Lutsepp. Kommentaariks maa-arhitektuuri ja -maastike uurimise ja hoidmise arengukavale

Heiki Pärdi. 20. sajand – murrang Eesti maa-arhitektuuris

Hannes Palang. Maastik kui mull: piirid ja peegeldused

Priit-Kalev Parts. Vanavaralt pärandökoloogiale: paindliku pärandihoiu poole

Uwe Meiners (Saksamaa). Vabaõhumuuseum, piirkondlik ehitusmälestiste kaitse ja kultuurmaastikud. Koostöövõimalustest Cloppenburgi Vabaõhumuuseumi (Saksamaa) näitel

Solveig Sjöberg-Pietarinen (Soome). Aidates inimestel mõista

Maret Tamjärv. Kaitseala piiramisrõngas. Välitöödest Rebala maastikukaitsealal 2005. a

Hanno Talving. Kareda ja Esna küla uurimisest 2006. a