Impeeriumi pärand Eesti külas

Eesti Vabaõhumuuseumi põhiülesanne on meie traditsioonilise talurahvaarhitektuuri tutvustamise kõrval näidata tervikpilti Eesti maaelust ning selle arengust läbi aja. Rääkida lugusid Eesti külast ja seal elanud inimestest. Ehe keskkond, autentsed hooned ning nende asukate lood aitavad mõista meie ajalugu ja kultuuri paremini kui mis tahes raamat, fotomaterjal või tekst.

Olemasolev Eesti Vabaõhumuuseumi püsinäitus koosneb traditsioonilistest 18.–20. sajandi külaehitistest, s.o Eesti eri piirkondadest pärit talukompleksidest ja üksikobjektidest (tuulikud, kabel, kõrts, kool jm). Püsinäitusel ei kajastu 19. sajandi teisele poolele omane tööstusrevolutsiooni aeg, mille käigus rajati üle Eesti raudteed ja millega kaasnes kiire areng Eesti külas, samuti puudub maaelu ümber kujundanud nõukogude aeg.

 

Uue püsinäituse projekti „Impeeriumi pärand Eesti külas“ kontseptisoon

Eesmärk on luua terviklik külastuskogemus kahe suure impeeriumi, Vene tsaaririigi ja Nõukogude Liidu pärandi kohta Eesti külas. Projektiga kavandatud tegevused toetavad olemasolevat püsinäitust ja haakuvad sellega, luues EVMi püsinäituse tervikusse täiendava osa, mis samas on kasutatav eraldiseisvalt. Haakuvate teemadena kajastab ekspositsioon ka baltisaksa kultuuri ning kaasaegse Eesti Vabariigi perioodi.

Uus planeeritav näitus koosneb seitsmest elamuspunktist ning neid ühendavatest radadest. Elamuspunktid on reastatud kronoloogiliselt korrektses ajaloolises järjekorras ning need on nii siseruumides kui ka välialadel.  Külastaja saab loodavat püsinäitust läbida kas ajas tagasi minnes või minevikust tänapäeva tulles.

Projekti käigus on kavas EVMi rajada tüüpiline sajanditagune raudteejaam ja nõukogude kolhoosimaja hoonekompleks. Selleks transporditakse EVMi aladele autentsed hooned Eesti eri paigust, kus sobivad hoonetüübid on veel säilinud, aga hävimisohus. 

Püsinäituse projekti koostamisel ja elluviimisel pööratakse olulist tähelepanu laste ja noorte kaasamisele, fookuses on lahendused, mis võimaldavad isetegemist ja katsetamist.

Kogu näitus on avatud ja käega katsutav, väljapanekus on vähe esemeid, mida eksponeeritakse vitriinis. Oluline roll on ka uutel tehnoloogiatel, mille abil luuakse hulk interaktiivseid lahendusi lugude rääkimiseks ja situatsioonide või ajastu illustreerimiseks. See annab võimaluse kogu pere mänguliseks kaasamiseks: vanemad saavad koos lastega tegevuseksponaate kasutada, kogemusi jagada ja selgitada, kuidas või miks mingi asi just nõnda töötas.

Püsinäitus on avatud aasta ringi, kohandudes vastava hooaja ilmastikule.