Sõprade Selts

Idee Eesti Vabaõhumuuseumi Sõprade Seltsi loomiseks tekkis 1. mai mõttetalgutel, selts asutati rahvusvahelisel muuseumipäeval, 18. mail 2009.

Sõprade Seltsi eesmärgid on:

  • Ühendada Eesti Vabaõhumuuseumist ja selle edendamisest huvitatud isikuid  muuseumi tegevuse, arengu ja uurimistööde toetamiseks ning propageerimiseks;
  • Aidata kaasa Eesti rahvakultuuri ja maa-arhitektuuri säilimisele, uurimisele ja tutvustamisele Eesti elanike ja külaliste seas ning välismaal;
  • Edendada noorteharidust ja elukestvat õpet ning propageeriad tervislikke eluviise Eesti Vabaõhumuuseumi baasil;
  • Arendada ja edendada Eesti Vabaõhumuuseumi eksistentsi soodustavat koostööd kõikide huvitatud füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

Tutvu Sõprade Seltsi põhikirjaga siin.

Kui soovid seltsiga ühineda või saada lisainfot, võta ühendust aadressil marike@evm.ee või telefonil 55 582 968.

Seltsi astumise avaldust vaata siit.

 

Eesti Vabaõhumuuseumi Sõprade Selts; Vabaõhumuuseumi tee 12, EE13521 Tallinn.

Sõprade Seltsi kontonumber

Saaja: EVM Sõprade Selts

a/a EE941010220101099010 SEB pank