Osalemistingimused

Sügislaada OSAVÕTUREEGLID

Sügislaat Eesti Vabaõhumuuseumis 13. septembril 2020

Osavõtureeglid laadast osavõtjatele

 

      1. KORRALDAJA

Eesti Vabaõhumuuseum

Vabaõhumuuseumi tee 12, 13521 Tallinn

Tel: 6549 100

www.evm.ee

 

2. AEG JA KOHT

Aeg: 13. september 2020

Koht: Eesti Vabaõhumuuseum

Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn – Peatee ümbrus ja Sassi-Jaani talu õu

Laada ülespanek: 13. september 7.30 – 9.30

Laat avatud: 13. september 10.00 – 16.00

Laada kokkupanek: 13. september kell 16.00 – 20.00

 

3. KES ON OODATUD KAUPLEMA?

Laada kaupmeesteks võivad olla kõik, kelle poolt pakutav on sobilik sügislaadale. Laadakaubaks on:

  • Eestimaine toidukaup, leib ja pagaritooted
  • Eestimaised mahe- ja ökotooted
  • Eestimaine käsitöö

Tähelepanu! Muuseumil on õigus mittesobivat kaupa laadale mitte lasta või see laadalt kõrvaldada.

 

       4. OSAVÕTUMAKS

Laadal osalemine maksab 15 eurot. Osalejatele tagatakse 3x3 m laadaplats oma laua kasutamise ja varjualuse püstitamise võimalusega. Soovi korral on võimalik kasutada Eesti Vabaõhumuuseumi laadalauda (hinna sees), mille vajaduse palume täpsustada registreerimisvormil. Muuseum garanteerib laadalauad ja elektri kasutamise võimaluse ainult õige ajal registreerunud kauplejatele. Maksta saab ülekandega või arve teel, mis saadetakse enne üritust esitatud meiliaadressile.

 

       5. LAADALE REGISTREERUMINE

Registreeruda saab Eesti Vabaõhumuuseumi kodulehel www.evm.ee, täites veebipõhise registreerimisvormi. Lisainfo merike.puura@evm.ee või telefonil 6 549 113. Viimane registreerumise kuupäev on 7. september 2020. Hilinejaid jutule ei võeta!

 

Registreerumine on ühtlasi kinnituseks, et kaupmees nõustub osavõtureeglitega ja kohustub neid täitma. Registreerimine jõustub, kui saatja e-mailile on saabunud vastav kinnitus.

 

 

       6. MUUDATUSTE TEGEMINE REGISTREERIMISLEHEL

Kaupmees on kohustatud korraldajat teavitama kohe, kui tema registreerumisel esitatud andmetes tekib muudatusi. Viimane muudatuste tegemise kuupäev on 9. september 2020.

 

       7. REGISTREERIMISE TÜHISTAMINE

Korraldajal on õigus tühistada kaupmehe registreerumine juhul kui:

  • ei ole laadapinda asutud kasutama laada ülespanekuks ettenähtud ajal
  • ei peeta kinni kaupmehe reeglitest või korraldajaga sõlmitud kokkulepetest

Kaupmees saab oma algatusel registreerumise tühistada kuni 9. septembrini 2020

 

       8. LISATEENUSED

Kaupmehel on võimalik kasutada lisateenuseid korraldajaga kokkuleppel (elekter väljapaneku kohas). Selleks tuleb oma soov kirja panna registreerimislehel. Korraldaja vaatab need soovid üle, hindab nende teostatavuse, sellega kaasneva lisatöö mahu ja maksumuse ning võtab kaupmehega ühendust. Kui lisateenuse hind on kaupmehele sobiv, lisatakse see tema arvele ja vajalikud lisatööd teostatakse. Lisateenuste soovi esitamise viimane tähtaeg on 9. september 2020. Kõik muud erisoovid ja vajadused palume samuti eelnevalt korraldajatega kooskõlastada!

 

       9. REKLAAM

Kaupmeestel on õigus oma toodete/teenuste reklaamimiseks kasutada infoalust ja lauda.

 

10. KORRALDAJA VASTUTUS

Korraldaja vastutab ürituse üldkorra ja turvalisuse tagamise eest muuseumi territooriumil kogu ürituse ajal. Korraldaja ei vastuta väljapanekute konstruktsioonide, materjalide ning seadmete kahjustamise ja kadumise eest laada toimumise ja laada üles- ning kokkupaneku ajal. Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu tekitatud kahjustuste eest.

 

Korraldaja ei vastuta kaupmeeste jagatava informatsiooni õigsuse ja sisu eest.

 

Korraldaja annab kaupmeestele välja müügipileti (vst Haabersti Linnaosa Valitsusest saadud kauplemisloale).

 

11. KAUPMEHE VASTUTUS

Kaupmees kohustub kinni pidama laada siseeeskirjast, mis antakse igale kaupmehele tema saabudes ja millega saab varem tutvuda Eesti Vabaõhumuuseumi koduleheküljel www.evm.ee. Kaupmees on kohustatud pärast laada lõppu korraldaja esindajale üle andma korraldaja poolt laada ajaks tema käsutusse antud materjalid ja vahendid samas seisus, kui ta need vastu võttis. Kahjude ilmnemisel on kaupmees kohustatud need korraldajale korvama.

Kaupmehe kaup peab vastama kõigile kvaliteedi- ja tervisenõuetele ning kaupmees hoolitseb vastavate lubade olemasolu eest ise!

Kauplema on oodatud vaid terved kauplejad, oma tervisliku seisundi eest vastutab kaupmees ise. 

 

       12. VÄÄRAMATU JÕUD

Korraldajal on õigus laat katkestada või edasi lükata, kui see on tingitud vääramatu jõu asjaoludest, nagu sõjategevus, loodusjõudude toime, riigivõimu ja valitsusasutuste tegevus. Kui vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel ei ole laada korraldamine võimalik, teavitatakse sellest kiiremas korras kaupmeest ja tühistatakse kaupmehe registreerumine.

 

       13. PRETENSIOONID

Kõik vastastikused pretensioonid tuleb esitada kirjalikult laada ajal. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

 

14. COVID-19 LEVIKUST TULENEVAD MUUDATUSED

KORRALDAJAL ON ÕIGUS TEHA LAADA KORRALDUSES JA KODUKORRAS MUUDATUSI VASTAVALT COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISEKS KEHTESTATUD REEGLITELE.