Laada kodukord

LAADA KODUKORD

Sügislaat Eesti Vabaõhumuuseumis

LAADA KODUKORD 13. september 2020

1. Laat paikneb muuseumi peatee ääres ning kestab 10.00–16.00.

2. Registreerunud kauplejad saavad muuseumi peaväravast müügiloa ja vajaduse korral autoloa laadapäeva hommikul kell 7.30–9.30. Ühe kauplemiskoha kohta arvestatakse kuni 2 inimest, kes pääsevad tasuta sisse!

3. Autoga pääseb sisse muuseumi peavärava kaudu. Sissepääs korrektselt täidetud autoloa alusel. Autoga võib laada-alal liigelda kauba laadimiseks  

- hommikul 7.30–9.30
- õhtul 16.00–20.00

4. Kaubelda võib ainult registreerimisel märgitud kaubaga! Kogu kaup peab olema eestimaine, vajadusel on laadakorraldajal õigus kaup müügilt kõrvaldada! Vastavate lubade olemasolu ja kooskõlastuste eest vastutab kaupleja ise!

5. ÜRITUSE TOIMUMISE AJAL (10.00–16.00) ON MUUSEUMI TERRITOORIUMIL SÕIDUKIGA LIIKLEMINE KEELATUD!!! Sõidukiga muuseumi territooriumil liigeldes tuleb väga täpselt järgida liiklusskeemi ja liikluskorraldajate juhiseid. Peale kauba mahapanekut müügikohta tuleb auto kohe teisaldada. AUTOLUBA võimaldab parkida ürituse ajal LAADAPARKLAS. Väljaspool laadaparklat on parkimine keelatud!

6. Müügikoha näitab kätte muuseumitöötaja müügiloa esitamisel.

7. Kaupmees on KOHUSTATUD VIIBIMA LAADAL SELLE LÕPUNI ehk kella 16.00-ni.

8. KORRALDAJAL ON ÕIGUS TEHA LAADA KORRALDUSES JA KODUKORRAS MUUDATUSI VASTAVALT COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISEKS KEHTESTATUD REEGLITELE.

HAIGENA VÕI NAKKUSKAHTLUSEGA JÄÄGE KOJU, HOIDKE ENESE JA TEISTE TERVIST!

 

MUUSEUMI TERRITOORIUMIL TOHIB SUITSETADA AINULT
SELLEKS ETTENÄHTUD JA MÄRGISTATUD KOHTADES!!!

 

MUUSEUMI EKSPOSITSIOONI, SEALHULGAS MUUSEUMI AEDADESSE, TULEB SUHTUDA LUGUPIDAMISEGA NING NENDE KASUTAMINE OMA ESEMETE EKSPONEERIMISEKS VÕI HOIDMISEKS VM ISIKLIKUL OTSTARBEL ON RANGELT KEELATUD!

 

HEAD LAADAÕNNE!