Kevadlaada osavõtureeglid

Kevadlaat Eesti Vabaõhumuuseumis 1. mail 2019

Osavõtureeglid laadast osavõtjatele

 

 

 1. KORRALDAJA

Eesti Vabaõhumuuseum

Vabaõhumuuseumi tee 12, 13521 Tallinn

Tel: 6549 100

www.evm.ee

 

 1. AEG JA KOHT

Aeg: 1.mai 2019

Koht: Eesti Vabaõhumuuseum

Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn – Setu talu ja peipsivene maja piirkond!

Laada ülespanek: 1.mai 7.30 – 9.30

Laat avatud: 1. Mai 10.00 – 16.00

Laada kokkupanek: 1. Mai kell 16.00 – 20.00

 

 1. KES ON OODATUD KAUPLEMA?

Laada kaupmeesteks võivad olla kõik, kelle poolt pakutav on sobilik kevadlaadale. Laadakaubaks on:

 • Eestimaine toidukaup, leib ja pagaritooted
 • Eestimaine käsitöö
 • Laadaosasse „18+ alale“ on oodatud Eestis valmistatud alkoholitootjad (Alkoholi müügiluba peab müüjal endal olema kooskõlastatud).

Tähelepanu! Muuseumil on õigus mittesobivat kaupa laadale mitte lasta või see laadalt kõrvaldada.

 

 1. OSAVÕTUMAKS

- laadal osalemine maksab 10 eurot. Osalejatele tagatakse 3x3 m laadaplats oma laua kasutamise ja varjualuse püstitamise võimalusega. Soovi korral on võimalik kasutada Eesti Vabaõhumuuseumi laadalauda (hinna sees), mille vajaduse palume täpsustada registreerimislehel. Muuseum garanteerib laadalauad ja elektri kasutamise võimaluse ainult õige ajal registreerunud kauplejatele.

 

 1. LAADALE REGISTREERUMINE

Registreeruda saab Eesti Vabaõhumuuseumi kodulehel www.evm.ee, täites veebipõhise registreerimisvormi. Lisainfo mirey@evm.ee või telefonidel 6 549 113 ja 53 034 304. Viimane registreerumise kuupäev on 26. aprill 2019. Hilinejaid jutule ei võeta!

 

Registreerumine on ühtlasi kinnituseks, et kaupmees nõustub osavõtu reeglitega ja kohustub neid täitma. Registreerimine jõustub, kui saatja e-mailile on saabunud vastav kinnitus.

 

        6. KAUPMEHEKAART

Laadale registreerunu saab 3 kaupmehekaarti/rinnasilti tasuta.

Kaupmehekaarte on kaupmehel võimalik täiendavalt tellida lisatasu eest. Kaupmehekaart annab õiguse siseneda muuseumi territooriumile laada ülespaneku, kokkupaneku ja laada töö ajal. Kaupmehekaardi edasiandmine teistele isikutele on keelatud. Kaupmehe kaardi(d) saab kätte laadapäeva hommikul PEAKASSAST, MILLEGA SAAB SISSE TAGAVÄRAVAST.

 

 1. MUUDATUSTE TEGEMINE REGISTREERIMISLEHEL

Kaupmees on kohustatud koheselt teavitama korraldajat, kui tema registreerumisel esitatud andmetes tekib muudatusi. Viimane muudatuste tegemise kuupäev on  26.aprill 2019.

 

 1. REGISTREERIMISE TÜHISTAMINE

Korraldajal on õigus tühistada kaupmehe registreerumine juhul kui:

 • ei ole laadapinda asutud kasutama laada ülespanekuks ettenähtud ajal
 • ei peeta kinni kaupmehe reeglitest või korraldajaga sõlmitud kokkulepetest

Kaupmees saab oma algatusel registreerumise tühistada kuni 26.aprill 2019

 

 1. LISATEENUSED

Kaupmehel on võimalik kasutada lisateenuseid korraldajaga kokkuleppel (elekter väljapaneku kohas). Selleks tuleb oma soov kirja panna registreerimislehel. Korraldaja vaatab need soovid üle, hindab nende teostatavuse, sellega kaasneva lisatöö mahu ja maksumuse ning võtab kaupmehega ühendust. Kui lisateenuse hind on kaupmehele sobiv, lisatakse see tema arvele ja vajalikud lisatööd teostatakse. Lisateenuste soovi esitamise viimane tähtaeg on 26.aprill 2019  Kõik muud erisoovid ja vajadused palume samuti eelnevalt korraldajatega kooskõlastada!

 

 1. REKLAAM

Kaupmeestel on õigus oma toodete/teenuste reklaamimiseks kasutada infoalust  ja lauda.

 

11. KORRALDAJA VASTUTUS

Korraldaja vastutab ürituse üldkorra ja turvalisuse tagamise eest muuseumi territooriumil kogu ürituse ajal. Korraldaja ei vastuta väljapanekute konstruktsioonide, materjalide ning seadmete kahjustamise ja kadumise eest laada toimumise ja laada üles- ning kokkupaneku ajal. Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste eest.

 

Korraldaja ei vastuta kaupmeeste poolt jagatava informatsiooni õigsuse ja sisu eest.

 

Korraldaja annab kaupmeestele välja müügipileti (vst Haabersti Linnaosa Valitsusest saadud kauplemisloale).

 

12. KAUPMEHE VASTUTUS

Kaupmees kohustub kinni pidama laada siseeeskirjast, mis igale kaupmehele antakse saabumisel ja millega saab eelnevalt tutvuda Eesti Vabaõhumuuseumi koduleheküljel www.evm.ee. Kaupmees on kohustatud laada lõppemisel korraldaja esindajale üle andma korraldaja poolt laada ajaks tema käsutusse antud materjalid ja vahendid samas seisus, kui ta need vastu võttis. Kahjude ilmnemisel on kaupmees kohustatud need korraldajale korvama.

Kaupmehe kaup peab vastama kõigile kvaliteedi- ja tervisenõuetele ning kaupmees hoolitseb vastavate lubade olemasolu eest ise!

 

 1. VÄÄRAMATU JÕUD

Korraldajal on õigus laat katkestada või edasi lükata, kui see on tingitud vääramatu jõu – sõjategevus, loodusjõudude toime, riigivõimu ja valitsusasutuste tegevuse asjaoludest. Kui vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel ei ole laada korraldamine võimalik, teavitatakse sellest kiiremas korras kaupmeest ja tühistatakse kaupmehe registreerumine.

 

 1. PRETENSIOONID

Kõik vastastikused pretensioonid tuleb esitada kirjalikult laada ajal. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.