Koolituse kava

Eestikeelne giidikoolitus: 29-30. aprill 2019

 

29. aprill

 

9:30-10:00              Registreerumine ja hommikukohv muuseumi Kuie koolis

10:00-10:10            Sissejuhatus

10:10-10:40            Maaehitise teekond muuseumisse (loeng, Kuie kool)

10:40-11:10            Aianduse ajaloost (loeng, Kuie kool)

                  PAUS (20 min)

11:30-13:00            Ringkäik muuseumis: Lääne-Eesti  talude ning kõrtsi  tutvustus

13:00-13:30            LÕUNA Kolu kõrtsis (30 min)

13:30- 14:30           Ringkäik muuseumis: Põhja-Eesti talude tutvustus

14:35-17:00            Ringkäik muuseumis: Lääne-Eesti  ja saarte talude tutvustus

 

30. aprill

 

9:45-10:00              Kogunemine muuseumi kassas

10:00-11:40            Ringkäik muuseumis: Lõuna-Eesti talude tutvustus

11:45-12:15            Ringkäik muuseumis: Peipsivene majapidamise tutvustus

                                PAUS

12:45-14:00            Ringkäik muuseumis: tuulikute mägi,  vesiveski, pritsikuur, Lau külapood

14:05-14:20            Kuie kooli ajalugu, talurahvahariduse areng /Kuie kool/

14:20-14:40             Koolitustunnistuste kättesaamine ja eksamile registreerumine

                               /Kuie kool/

 

 

Koolitusel omandatud õpitulemuste hindamine toimub suulise ja kirjaliku eksami vormis. Eksam toimub perioodil mai-juuni. Täpsemad ajad lepitakse kokku koolituspäeva lõpus.

Eksami sooritanud saavad õiguse läbi viia ekskursioone SA Eesti Vabaõhumuuseumis.