Konservaator

Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum säilitab ja vahendab meie kultuuripärandit, hoiab ja väärtustab Eesti maaarhitektuuri, jagab teadmisi ja pakub elamusi. See on koht, kus Ajal on lugu!

 

Otsime oma kollektiivi:

 

PUITHOONETE JA METALLESEMETE KONSERVAATORIT

 

     Töö kirjeldus:

 • eksponaathoonete konserveerimine, restaureerimine ja parandamine;
 • katuste ja tarade parandamine;
 • avatäidete restaureerimine ja koopiate valmistamine;
 • ekspnaathoonete seisukorra hindamine ja parandustööde lähteülesannete  koostamine;
 • metallesemete konserveerimine;
 • töödeks vajalike materjalide planeerimine ja ettevalmistamine;
 • tööde dokumenteerimine ja raportite koostamine.

 

     Tulevaselt kolleegilt ootame:

 • erialast rakenduskõrgharidust või kutseharidust;
 • ajalooliseste ehitusmaterjalide ja ehituslaadide tundmist;
 • ehituspuusepa tööoskuste tundmist;
 • head suhtlemisoskust, algatus- ja koostöövõimet;
 • eesti keele oskust kõrgtasemel;
 • arvutiga töö oskust:

 

      Omalt poolt pakume:

 • sisulist ja vastutusrikast tööd;
 • võimalust osaleda erinevates projektides;
 • võimalust laiendada Eestis elavate inimeste teadmisi meie pärandkultuurist;
 • tervislikku ja ainulaadset töökeskkonda;
 • osalist (0,75) töökoormust:

 

 

Kandideerimiseks palume saata CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 5. juuniks 2020 aadressile personal@evm.ee.