Avaleht > Meist > Uudised > Konserveerimis- ja digiteerimiskeskuse Kanut koolilõpetajad
RSS | Jaga | Trüki

Uudised

Konserveerimis- ja digiteerimiskeskuse Kanut koolilõpetajad

Kanut , konserveerimine , lõputööd

SA Eesti Vabaõhumuuseum Konserveerimis- ja digiteerimiskeskuse Kanut konservaator Grete Ots ja digiteerija Joel Leis kaitsesid juunikuu alguses Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas oma lõputöid.


Bakalaureusetöö: Paberfoto kahjustuste atlas: albumiin-, kolloodium- ja hõbeželatiinfotod 20. sajandi esimese pooleni

Joel Leisi bakalaureusetöö keskendub 19. sajandi II poole ja 20 sajandi I poole kolmele kõige enam levinud fotomenetlustele ja nende kahjustustele. Käsitletud on ainult paberalusel fotosid, seega on välja jäänud vähem levinud alusmaterjalid ja negatiivid. Bakalaureusetöö on jagatud kolme suuremasse ossa: menetluste ajalugu, kahjustused ja fotode kahjustuste atlas. Lisana valmis "Paberalusel albumiin-, kolloodium- ja hõbeželatiinfotode kahjustuste atlas".
Bakalaureuse tööga on võimalik tutvuda  EKA Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas.

 

Magistritöö: Uurimus klappköidetest Tallinna Linnaarhiivis

Grete Otsa magistritöö eesmärgiks oli dokumenteerida ja sarnaste tunnuste alusel grupeerida Tallinna Linnaarhiivis olevaid keskaegseid klappköiteid. Töö käigus täideti iga uuritava köite kohta erinevaid köiteosi kirjeldav ankeet, koostati köidete konstruktsioonijoonised ning igast köitest tehti ka fotod. Töö põhiosa moodustavad köidete konstruktsioonide ja seisundi analüüs. Lisana on aga esitatud dokumenteerimise protsessi tulemusena valminud mahukas kataloog, mis sisaldab 165 Tallinna Linnaarhiivi kogudesse kuuluva klappköite kirjeldusi, jooniseid  ja fotosid. 
Magistritööga on võimalik põhjalikumalt tutvuda Eesti Kunstiakadeemia raamatukogus.

 

Teie arvamus on oluline! Sisukaart