Avaleht > Meist > Uudised > Ilmunud on raamat „Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018“
RSS | Jaga | Trüki

Uudised

Ilmunud on raamat „Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018“

muuseum , Kanut

Kanuti konservaatorid on lisaks eratellijate esemete ja museaalide ennistamisele tihedalt seotud ka riiklike kunstimälestiste konserveerimisega.


Muinsuskaitseametis on valminud raamat „Pühakodade säilitamine ja areng 2014–2018“, mis tutvustab osa pühakodade programmi toel tehtud töödest aastatel 2014-2018. Rikkalikult illustreeritud trükises on valiku põhimõtteks esitleda ühest küljest suuremaid, keerulisemaid ja huvitavamaid projekte, teisest küljest aga kajastada programmist toetatud tööde mitmekesist iseloomu. Raamatus on ülevaateid mahukatest katusetöödest, mis moodustasid programmi põhiosa, kajastatud on ka müüritöid ja vitraažakende korrastamist. Esindatud on kirikusisustuse ennistamine altarimaalidest karikateni.

Programmi saavutuste esitlemise kõrval juhib raamat tähelepanu järjepideva pärandihoiu vajalikkusele, sest kultuuriväärtusi pole võimalik säilitada tulevastele põlvedele vaid ühekordsete toetuste abil.

Trükises on ka palju Kanutis töös olnud mälestisi mis on toodud visuaalis lugejani meie suurepärase fotograafi Jaanus Heinla poolt.

https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/ameti-tegevus/puhakodade-programm/puhakodade-programmi-trukised

 

Teie arvamus on oluline! Sisukaart