Muuseumi kogud

Eesti Vabaõhumuuseumi kogudes on 1. jaanuar 2020 seisuga 76172 museaali (nii nimetatakse muuseumis arvel olevat ühikut), sh 76 RA kogusse kuuluvat eksponaathoonet. Muuseumikogusse arvatud museaalide nimekirjaga saab tutvuda siinLisaks on muuseumil abikogu, kuhu kuuluvad väheste andmetega või koopia-esemed-fotod. Muuseumi eksponaathoonetes ja ajutistel näitustel võis eelmisel aastal näha 1808 põhikogu- ja 119 abikogu eset. 

Digikujutiste tellimiseks palume ühendust võtta peavarahoidja Sille Siidirätsepaga e-mailil: sille.siidiratsep@evm.ee või helistades 6549 124. 

Vabaõhumuuseumile kuulub Eesti kogukamate museaalide kollektsioon - rahvaarhitektuuri kogu. Muuseumisse on toodud ja siin taas püstitatud 78 vana külaehitist. 2015. aastal avasime kaks uut kompleksi - Setu talu ja Peipsivene vanausuliste maja. Loodame seda tööd jätkata ka 20. sajandi uuemate ehitistega. Rahvaarhitektuuri kogu täiendavad ja aitavad maaelu tõepäraselt näidata meie teised kogud.

Esemekogus leidub lisaks 300 aastasele riidekirstule, vanale talumööblile, valgustitele, tekstiilidele, puunõudele, tööriistadele ka nõukogude perioodist pärit raudvoodi, suhkrupakk, seebikarp, 1970. a. sportkingad ja 2000. aastast pärit sini-must-valge kartulikorv. Keerulisem on leida igapäevaseid väikeesemeid vanema ekspositsiooni tarbeks - omal ajal peeti neid kogumiseks tühiseks ja tänaseks on neid vähe säilinud.

Fotokogu ehib J. Parikase album ülesvõtetega 20. saj. alguse maaelust. Kõige enam kasutatakse siiski fotosid-negatiive (neid on kokku 52 296) ning joonistekogujooniseid maaehitistest, külatanumatest, interjööridest.

Väikesesse kunstikogusse on muretsetud töid külaelu armastavatelt kunstnikelt (K. Burman, M. Bormeister, A. Pulst, R. Sagrits, H. Eelma jt). Arhitektuuriuurijaid rõõmustavad muuseumi ühe rajaja, arhitekt K.Tihase akvarellid, mis on tehtud muuseumile hooneid otsides ning rahvaarhitektuuri raamatut kirjutades.

Muuseumi teadurite poolt on 55 aasta jooksul välitöödel kogutud rohkelt andmed ehitistest ja elu-olust, mis talletatud etnograafilises arhiivis ja teaduslikes artiklites. Dokumentaalarhiivis säilitame vanu dokumente, nii armastus- kui murekirju, pisitrükiseid; fondiraamatukogus õpikuid, raamatuid, ajalehti.

Kõiki meie varandusi aitavad säilitada, konserveerivad ning vajadusel restaureerivad muuseumi restauraatorid. Puidule, metallile, tekstiilile, nahale, klaasile-portselanile, trükistele - igale museaalile leidub oma asjatundja, kes aitab pikendada tema eluiga ja hoida teda järeltulevate põlvede jaoks.

SA Eesti Vabaõhumuuseum kogumispõhimõtetega saab tutvuda siin.

Eesti Vabaõhumuuseumi kogudega MUIS-is saab tutvuda siin. Vajutades avaneb juba Eesti Vabaõhumuuseumi kogude vaade, valida tuleb veel sobiv kogu.

Oleme nõus oma kogusid uurijatele kohapeal tutvustama, kui eelnevalt annate oma soovist varahoidjatele teada tel. 65 49 128.