Arenguvisioon

SA Eesti Vabaõhumuuseumi arengukavas on aastateks 2021-2024 ette nähtud viis strateegilist eesmärki. 

 

1) Muuseum pakub elamuslikku, sisukat ja peresõbralikku külastuskogemust. 

2) Sihtasutus on valdkonnas hinnatud teadus- ja kompetentsikeskus. 

3) Muuseumi kogud ja museaalhooned on vastutustundlikult hoitud. 

4) Eestis on kättesaadavad tipptasemel kultuuripärandi konserveerimis- ja digiteerimisteenused.

5) Sihtasutusel on ühtehoidev, motiveeritud ja arenev kollektiiv.

 

SA Eesti Vabaõhumuuseum arengukava 2021-2024 vaata SIIT.