Maaarhitektuuri keskuse tegevus

Meie eesmärk on erinevate tegevuste läbi väärtustada seni avalikkuses mõnevõrra varju jäänud maaehitisi ja -maastikke. Tegeleme Eesti maaarhitektuuri uurimisega, teema populariseerimise ja majaomanikele suunatud koolituste ning nõustamisega.

 

2017. aasta jaanuaris sai keskus 10-aastaseks ja koostasime sellel puhul oma peamiste tegevussuundade tutvustamiseks ülevaatliku trükise, mille veebiversiooni saab näha siin

 

Keskuse tegevusega seotud dokumendid:

„Maa-arhitektuur ja -maastik. Uurimine ja hoidmine. 2007–2010“

„Maa-arhitektuur ja -maastik. Uurimine ja hoidmine. 2012–2015“

Projekti HELTH ehk "Tervislik ja energiasäästlik elukeskkond ajaloolistes elumajades" koduleht helthproject.eu.

Projekti FaBBi ehk "Puidu seen- ja mardikakahjustused Läänemere saarte ja rannikuala hoonetes“ koduleht fabbiproject.eu.

Kui soovid keskuse tegevustega kursis olla, saada e-mail aadressil liis.serk@evm.ee või maaarhitektuur@gmail.com