Avaleht > Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut > Uudised
RSS | Jaga | Trüki

Uudised

Eesti kaitseväe juhatajate portreede kingituste vormistamisel oli abiks ka Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut.

muuseum , Kanut

Kaitseväe loomise 100. aastapäeval avati kaitseväe peastaabis kaitseväe juhatajatele pühendatud saal. Loe edasi

Kanuti aastapäeva konverents

muuseum , Kanut

Käesoleva aasta detsembris möödub 32 aastat Kanuti asutamisest. 1. detsembril 1986 a moodustati Eesti NSV kultuuriministri käskkirjaga ENSV Riikliku Vabaõhumuuseumi ja ENSV Riikliku Kunstimuuseumi restaureerimisosakondade baasil Riikliku Kunstimuuseumi Vabariiklik Restaureerimiskeskus. Loe edasi

Konservaatorite õppepäev Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkoolis 25.09.2018

muuseum , Kanut

SA Eesti Vabaõhumuuseumist Kanuti ja muuseumi konservaatorid ja SA Eesti Kunstimuuseumi konservaatorid osalesid õppereisil Soome kolleegide juurde. Loe edasi

Kanuti konservaatorite töö tulemusel jõudis Rõuge Maarja kirikusse tagasi altarimaal “Aita mind issand ”

Kanut , restaureerimine , uudis , altarimaal

Kanuti konservaatorite Kristina Aas ja Grete Ots tehtud töö tulemusel on Rõuge Maarja kirikusse tagasi jõudnud R. von zur Mühleni maalitud restaureerimise läbinud altarimaal “Aita mind issand ”. Loe edasi

"Tasapinnaliste museaalide digiteerimise juhend" (2018)

muuseum , Kanut

Valminud on digiteerimisjuhendi teine, täiendatud versioon 2.0, mis kannab pealkirja "Tasapinnaliste museaalide digiteerimise juhend" (2018). Tegu on "Museaalide digiteerimise juhendi 1.0“ (2016) täiendatud variandiga. Loe edasi

Valguskoopiate identifitseerimise töötuba: “Kultuuriväärtuslike (kuid ajas hävineva tekstiga) valguskoopiate säilitamine Eesti mäluasutustes“

Kanut

Valguskoopiate identifitseerimise töötuba on praktiline ja erialane koolitus Eesti mäluasutuste (peavarahoidjad, koguhoidjad, konservaatorid, arhivaarid) töötajatele, kes oma erialases ja igapäevases praktikas valguskoopiatega kokku puutuvad. Loe edasi

Hulgaliselt Kanutis konserveeritud museaale Eesti Ajaloomuuseumi näitusel “Minu vaba riik“

Kanut

Eesti Ajaloomuuseumis avatud näitusel „Minu vaba riik“ on eksponeeritud esemetest suur hulk korrastatud Kanutis. Loe edasi

Virtuaalnäitus “100 Kanutis konserveeritud eset”

Kanut

Alates 22.02.2018 on võimalik saada osa virtuaalnäitusest 100 Kanutis konserveeritud eset. Näitusel on esitletud Eesti Vabariigi ajaloo mitmeid valdkondi puudutavate museaalide/esemete, mida on kompetentsikeskuses Kanut erineval ajal konserveeritud või digiteeritud, pildid ja kirjeldused Loe edasi

KDK Kanuti ideest ja digiteerimise tehnilisel toel valmis Euroopa kultuuripärandiaastal 2018 paljude asutuste koostööna veebiportaal UNICA

Kanut

UNICA on veebiportaal "http://pergament.org.ee/", mis esitleb aastatel 2010-2017 KDK Kanutis mäluasutuste vaheliste digiteerimisprojektide käigus kogutud ja süstematiseeritud teavet Eesti vanima pärgamendikollektsiooni kohta ja pärgamendi kahjustuste atlast. Ülevaadet digiteerimisprojektidest vaata: "Ülevaade pärgamentdokumentide digiteerimisest aastatel 2010–2017" Pärgamendi kahjustuste atlase otsene eesmärk on olla abiks kahjustuste visuaalsel määratlemisel ajaloolise pärgamendi kui kirjutusmaterjaliga toimunud muutuste dokumenteerimisel ja seisundi diagnoosimisel. Loe edasi

Kanuti ja vabaõhumuuseumi konservaatorid telesaates "Töörööbikud"

muuseum , Kanut

Hiljuti külastas Kanutit ja vabaõhumuuseumit Eesti Rahvusringhääling, kelle saatesarja "Töörööbikud" uus osa keskendub seekord just Kanuti ja vabaõhumuuseumi tööle. Täpsemalt tuuakse televaataja silme ette meie kahe tubli töörööbiku Jolana Laidma ja Marike Laht`i igapäevatöö konservaatoritena. Loe edasi
Teie arvamus on oluline! Sisukaart