Tehtud tööd 2014-2020

 

2020. aastal pakkus Kanut eelarvelisi konserveerimis- ja digiteerimistöid kokku kahekümne kahele muuseumile ja sihtasutusele. Konserveerimisteenust pakuti 22 ja digiteerimisteenust 17 muuseumile ja sihtasutusele.

2020. aastal tehtud tööde nimekiri on kättesaadav siit.

2019. aastal pakkus Kanut eelarvelisi konserveerimis- ja digiteerimistöid kokku kahekümne kahele muuseumile ja sihtasutusele. Konserveerimisteenust pakuti 22 ja digiteerimisteenust 18 muuseumile ja sihtasutusele.

2019. aastal tehtud tööde nimekiri on kättesaadav siit.

2018. aastal pakkus Kanut eelarvelisi konserveerimis- ja digiteerimistöid kokku kahekümne kahele muuseumile ja sihtasutusele. Konserveerimisteenust pakuti 22 ja digiteerimisteenust 17 muuseumile ja sihtasutusele.

2018. aastal teostatud tööde nimekiri on kättesaadav siit.

2017. aastal pakkus Kanut eelarvelisi konserveerimis- ja digiteerimistöid kokku kahekümne ühele muuseumile ja sihtasutusele. Konserveerimisteenust pakuti 21 ja digiteerimisteenust 14 muuseumile ja sihtasutusele.

2017. aastal teostatud tööde nimekiri on kättesaadav siit

2016. aastal pakkus Kanut eelarvelisi konserveerimis- ja digiteerimistöid kokku kahekümne viiele muuseumile ja sihtasutusele. Konserveerimisteenust pakuti 25 ja digiteerimisteenust 14 muuseumile ja sihtasutusele.

2016. aastal teostatud tööde nimekiri on kättesaadav siit.

2015. aastal pakkus Kanut eelarvelisi konserveerimis- ja digiteerimistöid kokku kahekümnele muuseumile ja sihtasutusele. Konserveerimisteenust pakuti 19, digiteerimisteenust 13 ja kahe teenuse kombinatsiooni 4 muuseumile ja sihtasutusele. 

2015. aastal teostatud tööde nimekiri on kättesaadav siit.

2014. aastal pakkus Kanut eelarvelisi konserveerimis- ja digiteerimistöid kokku kahekümnele  ja sihtasutusele. Konserveerimisteenust pakuti 19, digiteerimisteenust 13 ja kahe teenuse kombinatsiooni 4 muuseumile ja sihtasutusele. 

2014. aastal teostatud tööde nimekiri on kättesaadav siit.