Muuseumide nimekiri

Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut pakub konserveerimis-, restaureerimis- ja digiteerimisteenust Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse kuuluvatele riigimuuseumidele ja valitsemisala muuseumikogu kasutavatele sihtasutustele. Lepingu raames saavad teenust järgmised partnerid:

 1. SA Eesti Ajaloomuuseum

 2. SA Eesti Kunstimuuseum

 3. Eesti Rahva Muuseum

 4. SA Ajakeskus Wittenstein

 5. SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid

 6. SA Juuru ja Hageri Kihelkonna Muuseumid

 7. SA Eesti Vabaõhumuuseum

 8. SA Eesti Tervishoiu Muuseum

 9. SA Virumaa Muuseumid

 10. SA A. H. Tammsaare Muuseum Vargamäel

 11. SA Hiiumaa Muuseumid

 12. Vana-Võromaa muuseumid (Võru Instituudi muuseumiosakond)

 13. Harjumaa Muuseum

 14. Eesti Arhitektuurimuuseum

 15. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

 16. SA Eesti Meremuuseum

 17. SA Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum

 18. Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum

 19. SA Narva Muuseum

 20. Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum

 21. SA Pärnu Muuseum

 22. SA Rannarootsi Muuseum

 23. SA Saaremaa Muuseum

 24. Tartu Kunstimuuseum

 25. Viljandi Muuseum