Konservaatorikutse taotlemine 2018

Konservaatori kutsetaseme taotlemise ja andmise 2018 a ajakava

Hiljemalt 07.09.2018 - Taotleja dokumentide Kutseandjale esitamise tähtaeg;                       

10.09.2018 - Taotlejat teavitatakse dokumentide vastuvõtmisest;

17.09.2018 - Taotleja dokumentides ilmnenud vormiliste puuduste kõrvaldamise ja Kutseandjale taasesitamise tähtaeg; 

28.09.2018 - Taotlejat teavitatakse kutseeksami ajast ja kohast;

08.10.2018 - Taotleja dokumentides ilmnenud sisuliste puuduste kõrvaldamise ja Kutseandjale taasesitamise tähtaeg;

29.10.2018 - Kutseeksami toimumise aeg  (juhul kui aeg muutub teavitatakse Taotlejat sellest personaalselt);

12.11.2018 - Kutsekomisjon teavitab Taotlejat komisjoni tehtud otsusest;

Alates 11.01.2019 - Kutseandja väljastab positiivse otsuse saanud Taotlejale kutsetunnistuse 30 tööpäeva jooksul;                                                                                           

 

SA Eesti Vabaõhumuuseum kuulutab välja konservaatorite KUTSETAOTLEMISE kehtivate kutsestandardite erioskustele (tase 6 - 8):

 • Arhiivi ja raamatukogu pabermaterjalid
 • Paberalusel kunstiteosed
 • Köide
 • Maal
 • Monumentaalmaal
 • Puit
 • Segamaterjalidest objekt
 • Tekstiil

Kehtivaid kutsestandardeid vaata siit.

 

Dokumentide vastuvõtt:

Dokumendid palume esitada digitaalselt (CD, mälupulk). Aadress: Pikk 2, 10123, Tallinn, SA EVM Konserveerimis-ja digiteerimiskeskus Kanut. E-R: 9.00- 17.00 (soovitavalt eelnev kokkulepe). 

Kontaktisikud: Anni Siir (juhiabi) tel. 644 6915 anni.siir@evm.ee ja Marike Laht tel. 654 9120 marike@evm.ee

Pärast dokumentide kontrollimist teavitatakse kahe nädala jooksul taotlejat kirjalikult (e-kiri) dokumentide vastuvõtmisest või vajadusest esitada täiendavaid materjale ning kutseeksami toimumise koht ja aeg .

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. taotlus
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
 3. haridust tõendava dokumendi koopia
 4. koopia(d) täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest (taastõendamise korral kutsetunnistuse kehtivusel ajal)
 5. vormikohane Europassi Curriculum Vitae
 6. tööde albumid (min 2 tk):
 1. tööalase tegevuse kirjeldus (kuni 1500 sõna)
 2. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

NB! Tööde albumite täitmisel palume juhinduda  vastava erioskuse tasemete  hindamiskriteeriumidest, mis on taotleja kompetentsuse hindamise aluseks. 

Hindamiskriteerium ja hindamisvorm (H1):

 

Kutse taotlemise tasu ja tasumise kord:

2016. aastaks kehtestatud tasud on: esmataotlemine 103 eurot ja taastõendamine 51 eurot (hinnad sisaldavad käibemaksu). 

Kutse taotlemise tasu kantakse taotleja poolt SA Eesti Vabaõhumuuseum kontole.

 • Saaja: Rahandusministeerium
 • Swedpank: EE932200221023778606
 • Viitenumber: 3500081597
 • Selgitus: Kutseeksam, taotleja nimi