Eesti Digikultuuriaasta 2020

Suur osa kultuurist, milles me igapäevaselt elame, luuakse, levitatakse ja kasutatakse digitaalselt. Kõigile ootamatult on seda protsessi plahvatuslikult kiirendanud ülemaailmne pandeemia, mis on sundinud loovisikuid improviseerima uusi digiväljundeid, haridussüsteemi minema üle e-õppele, kultuuriasutusi mõtestama ümber oma teenuseid digiruumis ja pööranud pea peale kultuurivälja majandusmudelid. Meie ümber toimuv kiire kultuuri digitaliseerumine loob suurel hulgal ainest andmete kogumiseks, analüüsiks ja mõtestamiseks, et väljuksime tänasest kriisist targematena ja parema ettevalmistusega tulevikuks.

Vaata lähemalt siit: