Piiriveere sibula ja kala päev

  • Tavapilet: 7 €

    Sooduspilet: 5 €

    Perepilet: 14 €

30. september 2017, kell 10-16

NB! Info ja registreerimine laadakaupmeestele siit. 

 

Kui sügisesed põllutööd ja karjaskäimine on lõppenud, tuleb seda väärikalt tähistada. Viinakuu alguses kutsumegi setu ja peipsivene kogukonnad kokku, et veidi hinge tõmmata ja oma töö vilju nautida.

Piiriveere sibula ja kala päeval saab osa setude sügisesest suurest praasnikust - mihklipäeva kirmasest. Räägitakse setude ja vanausuliste aiandusest ja kalapüügist, õpetatakse hoidistama ja säilitama, tutvustatakse sügisesi piduroogasid.

Külavainul rõõmustavad silma ja kõrva seto leelokoorid. Vanausuliste folkloori tutvustab ansambel Suprjadki.

Laadalt saab kaasa osta ehtsat peipsi sibulat ja kala, setu hõrgutisi ning peenemat käsitööd.

 

Setu talu ja peipsivene maja vahelisel külavainul

Kell 10.00-16.00

Sibula, kala ja muu hea-parema laat.

Jõukatsumised ja rahvamängud.

Kell 11.20

Seto mihklipäiva kirmas (Leelokoor Sõsarõ)

Kell 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

Kalade tundmise, puhastamise, töötlemise ja kalaroogade valmistamise õpituba (Endrik Tõnsberg).

Kolu kõrts pakub sibulasuppi ja muud meelehead.

 

Peipsivene Petšonkini maja ja selle hoov

Kell 10.00-16.00

Sibula ja kalaroogade valmistamine.

Siguri töötlemine.

Kapsa raiumine ja hapendamine.

 

Seto Vanatalo

Kell 10.00-16.00

Uustare

Seto sibula ja kalaroogade valmistamine.

Vanatare

Kell 11.00-11.30

Setokeelne palvus.

Kell 12.00-16.00

Pakutrüki õpituba.

 

Seto talu laut

Kell 12.00

Loeng setude ja vanausuliste aiandusest (Anneli Banner)

Kell 14.00

Ansambel Suprjadki kontsert